Política de Privacitat

Mitjançant la present Política de Privacitat, us informem sobre la recopilació, tractament i ús de les vostres dades personals.

1. Qui és el responsable del tractament de les vostres dades?

<
Identitat del responsable Ferran Barbarà C.I.F. nº 38874064 -Q
Adreça Arpella 29 CP: 08340
Correu [email protected]

2. Amb quina finalitat tractem les vostres dades?

Fustalendo tracta les vostres dades personals amb la següent finalitat:

No hi ha cap finalitat.

3. Quina és la legitimitat per al tractament de les vostres dades?

La base legal per al tractament de les vostres dades és el vostre consentiment prestat mitjançant l’enviament d’un correu de contacte o ens truqueu per telèfon.

4. Per quant temps conservarem les vostres dades?

Conservarem les vostres dades personals mentre no sol·liciteu la seva supressió, així com el temps necessari per a complir amb les obligacions legals que en cada cas corresponguin d’acord amb cada tipologia de dades.

5. A quins destinataris es comunicaran les dades?

Les vostres dades no es comunicaran a tercers, excepte per al compliment d’obligacions legals.

6. Quins són els vostres drets com a titular de les dades?

Dret Contingut
Accés Podeu obtenir confirmació de si estem tractant les vostres dades personals, així com consultar les vostres dades personals incloses en els nostres fitxers.
Rectificació Podeu modificar les vostres dades personals quan siguin inexactes, així com completar aquelles que siguin incompletes.
Supressió Podeu sol·licitar l’eliminació de les vostres dades personals quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessàries per als fins pels quals van ser recollides.
Limitació del tractament Podeu sol·licitar la limitació al tractament de les vostres dades en els següents supòsits:

  • Mentre es comprovi la impugnació de l’exactitud de les vostres dades.
  • Quan el tractament sigui il·lícit, vostè s’oposi a la supressió de les seves dades, i sol·liciti la limitació del seu ús.
  • Quan no necessitem tractar les seves dades però vostè les necessiti per a l’exercici o la defensa de reclamacions.
  • Quan s’hagi oposat al tractament de les seves dades per al compliment d’una missió d’interès públic o per a la satisfacció d’un interès legítim, mentre es verifiqui si els motius legítims per al tractament prevalen sobre els seus.
Portabilitat Podeu rebre, en format electrònic, les dades personals que ens hàgiu facilitat i aquelles que s’han obtingut de la vostra relació contractual amb Fustalendo, així com a transmitir-les a una altra entitat.
Canals d’atenció Podeu exercir els vostres drets enviant un correu electrònic a [email protected]. Per a l’exercici dels vostres drets, haureu d’adjuntar una còpia del vostre DNI o un altre document que acrediti la vostra identitat, i indicar el dret que desitgeu exercir.
Si considereu que Fustalendo no ha tractat les vostres dades personals de conformitat amb la normativa aplicable, podeu presentar una reclamació davant de l’autoritat de control competent.

Política de Cookies

Informació sobre les cookies

Les cookies són arxius que s’instal·len a l’equip (ordinador, mòbil, tauleta…) de l’USUARI que visita una pàgina que disposa d’una ordre de codi web que ordena la seva creació. La finalitat de les cookies sol ser la de facilitar la navegació o experiència web de l’USUARI (cookies tècniques pròpies), tot i que algunes poden ser instal·lades per requeriment d’un tercer a la pàgina web (cookies de tercers) i els poden servir per recollir un altre tipus d’informacions, com dades estadístiques o comportament de l’usuari.

Segons estableix l’article 22.2 de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, els prestadors de serveis podran utilitzar dispositius d’emmagatzematge i recuperació de dades (entre d’altres cookies) als ordinadors dels USUARIS sempre i quan prèviament els hagin informat de l’existència i utilitat dels mateixos i aquests els hagin donat el seu consentiment per utilitzar-los.

Per què no fem servir cookies en aquesta pàgina web?

Fustalendo no fa servir cap tecnologia d’emmagatzematge i recuperació de dades que no sigui d’ús tècnic. Per tant, aquesta pàgina web no ha de mostrar l’avís informatiu pertinent sobre l’acceptació de cookies.