Craft

Els treballs artesanal al taller són més aviat de caràcter puntual, principalment per encàrrec. Encarats a la recuperació de peces artesanals que necessiten d’una reparació o d’elaboració de nous models.